โปรโมชั่น
ข่าวสารและกิจกรรม
ผลงานของเรา
บล็อก
- FILTERS
CLEAR
PRICE
CATEGORIES
ROOMS
COLLECTIONS
METERIALS & COLORS
+ ADVANCE
STOCK
Include clearance
Include show items

CH329-MT

เก้าอี้ทานอาหาร - PALMA

7,800 THB
COLOUR
DIMENSION
กว้าง 54 ซม. x ลึก 58.8 ซม. x สูง 78 ซม. ความสูงถึงที่นั่ง 46.5 ซม.
STOCK
QTY
CONTACT US

เก้าอี้ทานอาหาร Palma เป็นเก้าอี้สไตล์สแกนดิเนเวียน ดีไซน์มีความร่วมสมัย โครงเก้าอี้ผลิตจากไม้แอช มีลวดลายไม้ธรรมชาติที่สวยงาม พนักพิงทรงโค้งหุ้มด้วยผ้าสีเดียวกับเบาะนั่ง นอกจากจะดูสวยงามแล้วยังรองรับแผ่นหลังได้พอดีอีกด้วย

รายละเอียดสินค้า:
- เบาะหุ้มด้วยผ้า
- โครงไม้แอช
- รับนน.ได้สูงสุด 110  กก.

 
สินค้าที่มีในสต๊อก

โซน A และ B:  สินค้าจัดส่งภายใน 5 วันทำการ โดยขนส่งถึงหน้าบ้านลูกค้า หากลูกค้ามีความต้องการให้พนักงานจัดส่งยกสินค้าเข้าไปจัดวางให้สามารถแจ้งที่พนักงานจัดส่งได้ แต่ทั้งนี้หากพนักงานจัดส่งสินค้าเกิดทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของท่าน ทางร้านค้าไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของพนักงานส่งสินค้า ลูกค้าตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นรับสินค้า หากสินค้าที่นำส่งมีความผิดปกติ หรือไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง ลูกค้าสามารถปฏิเสธไม่รับสินค้า โดยแจ้งสาเหตุที่ไม่รับสินค้าไว้ในใบส่งสินค้า เพื่อป็นหลักฐานยืนยันกับร้านค้า
 

นอกโซน A และ B: สินค้าจะดำเนินการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง ร้านค้าจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยการจัดหาขนส่งให้   ระยะเวลาการส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่ง โดยร้านค้าจะsทำการแจ้งค่าขนส่งและระยะเวลาจัดส่งกับลูกค้า ก่อนที่จะทำการตกลงส่งสินค้ากับขนส่ง   สำหรับการชำระค่าส่งสินค้าลูกค้าชำระตรงกับขนส่งเมื่อวันที่ได้รับสินค้า
สินค้าที่ไม่มีในสต๊อก
สินค้าจะจัดส่งภายใน 45-60 วันโดยประมาณ นับจากลูกค้าชำระเงินมัดจำและแสดงหลักฐานต่อร้านค้าและร้านค้าจะแจ้งวันส่งสินค้า ภายใน 5-10 วันก่อนส่ง


ตารางค่าจัดส่งสินค้า
พื้นที่จัดส่ง มูลค่าสินค้า
< 20,000 บาท 20,000 -> 35,000 บาท >35,000 บาท
  โซน A   ค่าส่ง 800 บาท    ฟรีค่าจัดส่ง   ฟรีค่าจัดส่ง
  โซน B   ค่าส่ง 1,200 บาท    ค่าส่ง 1,200 บาท    ฟรีค่าจัดส่ง
***
  นอกเขตโซน A และ B
  ฟรีค่าจัดส่งสินค้าไปขนส่ง
  + ลูกค้าชำระค่าจัดส่ง
  จากขนส่งไปถึงปลายทาง
  ฟรีค่าจัดส่งสินค้าไปขนส่ง
  + ลูกค้าชำระค่าจัดส่ง
  จากขนส่งไปถึงปลายทาง
  ฟรีค่าจัดส่งสินค้าไปขนส่ง
  + ลูกค้าชำระค่าจัดส่ง
  จากขนส่งไปถึงปลายทาง
นโยบายการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน
● การรับประกันนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สินค้านำส่งถึงลูกค้าและลูกค้าได้ตรวจรับสินค้าเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
● ความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิต
● บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการวินิจฉัยและตัดสินใจในการดำเนินการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่หรือวิธีการอื่นๆตามความเหมาะสมในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่ ส่วนค่าขนส่ง ค่าขนย้าย และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
● การซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่หรือการดำเนินการอื่นๆในช่วงเวลารับประกันไม่ถือเป็นการขยายเวลาการรับประกันจากระยะเวลาประกันเดิม
● หากพบส่วนชำรุดเสียหาย ณ.วันที่สินค้าได้นำส่ง ให้โทรแจ้งบริษัทฯทันที หากใช้สินค้าต่อ จะถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน
● สินค้าฝากขายหรือหรือสินค้าแบรนด์อื่นๆ ที่บริษัทฯจัดจำหน่าย เป็นการรับประกันตามเงื่อนไขเฉพาะของแบรนด์นั้นๆ
 
เงื่อนไขที่ไม่ได้รับประกัน
● ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท หรือประกอบผิดวิธี
● ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง เช่น คราบกาแฟ หรือรอยบุหรี่ เป็นต้น
● ความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้ทำการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกวิธี เช่น การใช้น้ำยาทำความสะอาดผิดประเภทกับวัสดุ เป็นต้น
● ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น
● สินค้า Clearance Sale หรือสินค้าขายตามสภาพ
● ความแตกต่างของสีหรือวัสดุเพียงเล็กน้อยอันเกิดจากภาพในสื่อต่างๆของบริษัทฯ
● หากผู้ซื้อซ่อมแซม ดัดแปลง เปลี่ยนสภาพ ต่อเติม ฯลฯ โดยทำการเอง จะถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน
● ความเสียหายระหว่างขนส่งโดยที่บริษัทฯมิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าเองโดยตลอดเส้นทาง
 
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ค่าเดินทาง และค่าอะไหล่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*