โปรโมชั่น
ข่าวสารและกิจกรรม
ผลงานของเรา
บล็อก
- FILTERS
CLEAR
PRICE
CATEGORIES
ROOMS
COLLECTIONS
METERIALS & COLORS
+ ADVANCE
STOCK
Include clearance
Include show items

การจัดส่งสินค้า

สินค้าที่มีในสต๊อก

โซน A และ B:

สินค้าจะจัดส่งภายใน 5 วันทำการ โดยขนส่ง ถึงหน้าบ้านหรืออาคารของลูกค้า หากลูกค้ามีความต้องการให้พนักงานจัดส่ง ยกสินค้าเข้าไปจัดวางให้สามารถแจ้งที่พนักงานจัดส่งได้ แต่หากพนักงาน จัดส่งสินค้าเกิดทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของท่านทางร้านค้า ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของพนักงานส่งสินค้า ลูกค้าตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นรับสินค้า หากสินค้าที่นำส่งมีความผิดปกติ หรือไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่งลูกค้าสามารถปฏิเสธไม่รับสินค้า โดยแจ้งสาเหตุ ที่ไม่รับสินค้าไว้ในใบส่งสินค้า เพื่อป็นหลักฐานยืนยันกับร้านค้า

นอกโซน A และ B:

สินค้าจะดำเนินการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง ร้านค้าจะอำนวย ความสะดวกให้กับลูกค้าโดยการจัดหาขนส่งให้ ระยะเวลาการส่งสินค้าจะขึ้น อยู่กับบริษัทขนส่ง โดยร้านค้าจะทำการแจ้งค่าขนส่งและระยะเวลาจัดส่งกับลูกค้า ก่อนที่จะทำการตกลงส่งสินค้ากับขนส่ง สำหรับการชำระค่าส่งสินค้าลูกค้าชำระ ตรงกับขนส่งเมื่อวันที่ได้รับสินค้า

สินค้าที่ไม่มีในสต๊อก

สินค้าจะจัดส่งภายใน 45-60 วันโดยประมาณ นับจากลูกค้าชำระเงินมัดจำและ แสดงหลักฐานต่อร้านค้าและร้านค้าจะแจ้งวันส่งสินค้า ภายใน 5-10 วันก่อนส่ง
* เงื่อนไขในรายละเอียดในการจัดส่งสินค้าแต่ละสินค้าอาจแตกต่างกันได้
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** ขนส่งที่อยู่ในบริการจัดส่ง ได้แก่
  1. ศูนย์ TB PART สาขา ม.กรุงเทพ ถนนพหลโยธิน ซอยรังสิตภิรมย์ ตำบลหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  2. บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาตลาดไท ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี
  3. โกโลด ทรานสปอร์ต. ปทุม 345 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ตารางค่าจัดส่งสินค้า

พื้นที่จัดส่ง มูลค่าสินค้า  
< 20,000 บาท 20,000 - > 35,000 บาท >35,000 บาท
โซน A ค่าส่ง 800 บาท ฟรีค่าจัดส่ง ฟรีค่าจัดส่ง
โซน B ค่าส่ง 1,200 บาท ค่าส่ง 1,200 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
*** นอกเขต โซน A และ B ฟรีค่าจัดส่งสินค้าไปขนส่ง + ลูกค้าชำระค่าจัดส่งจากขนส่งไปถึงปลายทาง. ฟรีค่าจัดส่งสินค้าไปขนส่ง + ลูกค้าชำระค่าจัดส่งจากขนส่งไปถึงปลายทาง. ฟรีค่าจัดส่งสินค้าไปขนส่ง + ลูกค้าชำระค่าจัดส่งจากขนส่งไปถึงปลายทาง.