การจัดส่งสินค้า

สินค้าที่มีในสต๊อก

ขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล:  สินค้าจัดส่งภายใน 5 วันทำการ โดยขนส่งถึงหน้าบ้านลูกค้า หากลูกค้ามีความต้องการให้พนักงานจัดส่งยกสินค้าเข้าไปจัดวางให้สามารถแจ้งที่พนักงานจัดส่งได้ แต่ทั้งนี้หากพนักงานจัดส่งสินค้าเกิดทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของท่าน ทางร้านค้าไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของพนักงานส่งสินค้า ลูกค้าตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นรับสินค้า หากสินค้าที่นำส่งมีความผิดปกติ หรือไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง ลูกค้าสามารถปฏิเสธไม่รับสินค้า โดยแจ้งสาเหตุที่ไม่รับสินค้าไว้ในใบส่งสินค้า เพื่อป็นหลักฐานยืนยันกับร้านค้า
 
ต่างจังหวัด: สินค้าจะดำเนินการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง ร้านค้าจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโดยการจัดหาขนส่งให้   ระยะเวลาการส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่ง โดยร้านค้าจะทำการแจ้งค่าขนส่งและระยะเวลาจัดส่งกับลูกค้า ก่อนที่จะทำการตกลงส่งสินค้ากับขนส่ง   สำหรับการชำระค่าส่งสินค้าลูกค้าชำระตรงกับขนส่งเมื่อวันที่ได้รับสินค้า

สินค้าที่ไม่มีในสต๊อก
สินค้าจะจัดส่งภายใน 45-60 วันโดยประมาณ นับจากลูกค้าชำระเงินมัดจำและแสดงหลักฐานต่อร้านค้าและร้านค้าจะแจ้งวันส่งสินค้า ภายใน 5-10 วันก่อนส่ง

ตารางค่าจัดส่งสินค้า
 
มูลค่าสินค้า ค่าจัดส่งสินค้า 
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อื่นๆ
ต่ำกว่า 20,000 บาท 800 บาท ค่าจัดส่งไปยังขนส่ง 800 บาท + ลูกค้าชำระค่าจัดส่งจากขนส่งไปถึงปลายทาง
ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ฟรี ฟรีค่าจัดส่งสินค้าไปขนส่ง + ลูกค้าชำระค่าจัดส่งจากขนส่งไปถึงปลายทาง