ร่วมงานกับเรา

เงินเดือน (บาท) : xx,xxx

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติจำเป็นของผู้สมัครงาน :

  • เพศ หญิง อายุระหว่าง 22-35 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และบุคลิกภาพดี
  • ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง รักงานขาย มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆได้ดี 
  • มีประสบการณ์งานในตำแหน่งพนักงานขายดูแลโครงการ(มัณฑนากร-สถาปนิก)อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถออกพื้นที่หน้างานได้
  • มีใบขับขี่ มีรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซด์เพื่อสะดวกในการไปพบลูกค้า
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาปริญาตรี
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณสมบัติอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา :

  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์อื่นๆหรือเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ

รายละเอียดงาน :

  • ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท
  • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่
  • ติดตามงานโครงการ และบริหารการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท เช่น ข้อมูลงานขาย การตลาด และนโยบาย เป็นต้น
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานตรงต่อบริษัท
  • ทำงานเอกสาร เช่นใบเสนอราคา ข้อมูลแผนการขาย การนำเสนอสินค้า และสรุปรายงานการขาย
  • มีความรู้เข้าใจตัวสินค้า และบริการ สามารถนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าได้
  • สามารถเดินทาง และดูงานต่างจังหวัดได้
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  ผู้ที่ต้องการสมัคร กำหนดให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. ใบทรานสคริป
  3. Resume พร้อมรูปถ่าย
  4.  Portfolio (ถ้ามี)
  5. ใบรับรองงาน (ถ้ามี)
    มาที่ mthudsri@moodandtone.co.th แล้วแจ้งมาที่สำนักงาน +(66)25761196, + (66)819337864 ติดต่อคุณแอมป์ ในเวลาทำการ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์เพื่อรับฝึกงาน

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+น้ำมันรถยนต์+ค่าสึกหรอ+ค่าโทรศัพท์+ประกันสังคม+โบนัส

จำนวน : 1 คน

เงินเดือน (บาท) : xx,xxx

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติจำเป็นของผู้สมัครงาน :

  • เพศ หญิง อายุระหว่าง 20-30 และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • ประสบการณ์ 1-5 ปี หรือยังไม่มีประสบการณ์
  • ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆได้ดี
  • ตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • วุฒิ ปวช-ปวส.-ปริญญาปริญาตรี
  • มีความสามารถในการจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

คุณสมบัติอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา :

  • มีประสบการณ์งานขาย 
  • มีประสบการณ์งานในงานดูแลโครงการ (มัณฑนากร-สถาปนิก)
  • พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน เดินทางจากที่พักถึงที่ทำงานไม่เกิน 1 ชม.
  • บุคลิกภาพดี
  • สามารถออกพื้นที่หน้างานได้

รายละเอียดงาน :

  • ทำงานเอกสารสำหรับงานสนับสนุนการขาย เช่นใบเสนอราคา
  • การจัดเก็บ นำเสนอข้อมูลงานขาย และการตลาด
  • ตอบลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  • ช่วยงานทีมขาย
  • มีความรู้เข้าใจตัวสินค้า และบริการและนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าได้
  • ทำงานแอดมิน และรับโทรศัพท์
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  ผู้ที่ต้องการสมัคร กำหนดให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. ใบทรานสคริป
  3. Resume พร้อมรูปถ่าย
  4.  Portfolio (ถ้ามี)
  5. ใบรับรองงาน (ถ้ามี)
    มาที่ mthudsri@moodandtone.co.th แล้วแจ้งมาที่สำนักงาน +(66)25761196, + (66)819337864 ติดต่อคุณแอมป์ ในเวลาทำการ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์เพื่อรับฝึกงาน

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน+ประกันสังคม+โบนัส

จำนวน : 1 คน

เงินเดือน (บาท) : xx,xxx

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติจำเป็นของผู้สมัครงาน :

  • เพศ หญิง อายุระหว่าง 22-35 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และบุคลิกภาพดี
  • ประสบการณ์ 1-5 ปี หรือยังไม่มีประสบการณ์
  • ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆได้ดี
  • ตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาปริญาตรี
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณสมบัติอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา :

  • มีประสบการณ์งานในตำแหน่งพนักงานขายอย่างน้อย 1 ปี
  • พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน เดินทางจากที่พักถึงที่ทำงานไม่เกิน 1 ชม.
  • สามารถออกพื้นที่หน้างานได้
  • มีใบขับขี่ และมีพาหนะส่วนตัว
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์อื่นๆหรือเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • มีความรู้ด้านการตลาด

รายละเอียดงาน :

  • ดูแลฐานลูกค้าเก่า ลูกค้าหน้าร้าน และช่วยลูกค้าโครงการบางส่วน เช่นงานโครงการที่ยังไม่มีพนักงานขายดูแล เป็นต้น
  • ตอบลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  • ติดตามงานขาย และบริหารการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • ทำงานเอกสาร เช่นใบเสนอราคา ข้อมูลแผนการขาย การนำเสนอสินค้า และสรุปรายงานการขาย
  • มีความรู้เข้าใจตัวสินค้า และบริการ สามารถนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าได้
  • ตรวจสอบสต๊อกสินค้า และวางคิวในการจัดส่งสินค้า
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  ผู้ที่ต้องการสมัคร กำหนดให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. ใบทรานสคริป
  3. Resume พร้อมรูปถ่าย
  4.  Portfolio (ถ้ามี)
  5. ใบรับรองงาน (ถ้ามี)
    มาที่ mthudsri@moodandtone.co.th แล้วแจ้งมาที่สำนักงาน +(66)25761196, + (66)819337864 ติดต่อคุณแอมป์ ในเวลาทำการ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์เพื่อรับฝึกงาน

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม+โบนัส

จำนวน : 1 คน

เงินเดือน (บาท) : -

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติจำเป็นของผู้สมัครงาน :

  • เป็นนักศึกษาที่ต้องฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และบุคลิกภาพดี
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • สาขาที่รับ
   • งานขาย
   • การบริหารและการจัดการ
   • การตลาดและการตลาดออนไลน์
   • ออกแบบตกแต่งภายใน
   • ออกแบบกร๊าฟฟิกดีไซน์ และ 3D visualization
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง)

คุณสมบัติอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา :

 • นักศึกษาที่ต้องการสมัคร กำหนดให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. จดหมายแจ้งความประสงค์การฝึกงานจากมหาวิทยาลัย
  2. ข้อมูลระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน
  3. Resume พร้อมรูปถ่าย
  4.  Portfolio
    มาที่ shopping@moodandtone.co.th แล้วแจ้งมาที่สำนักงาน +(66)25761196, + (66)819337864 ในเวลาทำการ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์เพื่อรับฝึกงาน

รายละเอียดงาน :

 • ทำงานให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ผู้ดูแลมอบหมายงานให้ ตามสาขาที่ศึกษาอยู่

สวัสดิการ :

 • -

จำนวน : ไม่จำกัดจำนวน คน

เงินเดือน (บาท) : xx,xxx

ลักษณะงาน :

 • -

คุณสมบัติจำเป็นของผู้สมัครงาน :

  • เพศชาย อายุระหว่าง 22-50 ปี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แข็งแรง และบุคลิกภาพดี
  • สามารถขับรถขนส่งได้ทั้งรถกระบะและรถบรรทุกและมีใบขับขี่รถยนต์
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • วุฒิ ขั้นต่ำชั้น ม.3
  • มีวินัย ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ อดทน
  • ทำงานล่วงเวลาได้
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
  • อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณสมบัติอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา :

  • มีประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 2 ปี
  • ใช้งานกูเกิ้ลแมพได้ดี
  • ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารได้ดี
  • ถ่ายรูปมือถือได้
  • มีทักษะด้านช่างเฟอร์นิเจอร์ เช่น งานไม้ งานเชื่อม งานทำสี
  • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านงานสต๊อคสินค้า

รายละเอียดงาน :

  • ส่งสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
  • ประกอบเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น
  • ดูแลควาามเรียบร้อยและจัดสินค้าในโกดังและโชว์รูม
  • ตรวจสอบสินค้าชำรุด

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน+ประกันสังคม+โบนัส

จำนวน : 2 คน

เงินเดือน (บาท) : xx,xxx

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติจำเป็นของผู้สมัครงาน :

 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-35 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ และเรียนรู้ไว
  ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆได้ดี
  มีประสบการณ์ในงานควบคุมการผลิตและเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่องานผลิตอย่างน้อย 2 ปี
  มีประสบการณ์การติดต่อประสานงานช่างผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
  มีความรู้เรื่องวัสดุและการผลิตเฟอร์นิเจอร์และการประเมินราคา
  สามารถออกพื้นที่นอกสำนักงานได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  ใบอนุญาติการขับขี่และมียานพาหนะส่วนตัว
  วุฒิ ปริญญาปริญาตรี
  อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  สมัครพร้อม Portfolio หรือไฟล์ประวัติการทำงาน

คุณสมบัติอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา :

 • มีความสามารถในการออกแบบงาน Graphic
  มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและ Vector
  มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม 3D Max และ Corona render
  ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์อื่นๆหรือเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ

รายละเอียดงาน :

 • เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการผลิตภัณฑ์
  แกะและถอนแบบวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อการผลิตภัณฑ์
  ประเมินราคาการผลิตเฟอร์นิเจอร์
  ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากการผลิต (ออกหน้างาน)
  ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน+ประกันสังคม+ประกันกลุ่ม(อายุงานเกิน 1 ปี)+โบนัส

จำนวน : 1 คน

เงินเดือน (บาท) : -

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติจำเป็นของผู้สมัครงาน :

 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-35 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ และเรียนรู้ไว
  ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆได้ดี
  มีประสบการณ์ในงานควบคุมการผลิตและงานออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่องานผลิตอย่างน้อย 2 ปี
  มีความรู้เรื่องวัสดุและการผลิตเฟอร์นิเจอร์
  สามารถออกพื้นที่นอกสำนักงานได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม 3D Max
  มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและ Vector
  มีความสามารถในการออกแบบงาน Graphic
  วุฒิ ปริญญาปริญาตรี
  อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  สมัครพร้อม Portfolio หรือไฟล์ประวัติการทำงาน

คุณสมบัติอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา :

 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Corona render
  ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์อื่นๆหรือเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ
  มีประสบการณ์การติดต่อประสานงานช่างผลิตเฟอร์นิเจอร์
  ใบอนุญาติการขับขี่และยานพาหนะส่วนตัว

รายละเอียดงาน :

 • ออกแบบและแกะแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์
  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากการผลิต
  ทำโมเดลเฟอร์นิเจอร์ 3D
  ทำงานกราฟฟิคสำหรับโฆษณาในเวป และโซเซียลมีเดียต่างๆ
  ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน+ประกันสังคม+ประกันกลุ่ม(อายุงานเกิน 1 ปี)+โบนัส

จำนวน : 1 คน

เงินเดือน (บาท) : xx,xxx

ลักษณะงาน :

คุณสมบัติจำเป็นของผู้สมัครงาน :

 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-35 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ และเรียนรู้ไว
  ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆได้ดี
  มีความสามารถในการออกแบบและประสบการณ์ในงานกราฟิกเพื่อการโฆษณาในสื่อออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี
  มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและ Vector
  มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Photo Shop, Illustrator หรือ Corel Draw 
  มีความชำนาญในการถ่ายภาพสินค้า
  มีความสามารถใช้งานโซเซียลมีเดียต่างๆ
  สามารถออกพื้นที่นอกสำนักงานได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  วุฒิ ปริญญาปริญาตรี
  อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  สมัครพร้อม Portfolio หรือไฟล์ประวัติการทำงาน

คุณสมบัติอื่นๆที่ประกอบการพิจารณา :

 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม 3D Max และ Corona render
  มีความสามารถในการการตัดต่อวีดีโอ
  มีความสามารถในการทำโฆษณาผ่านโฆษณาในสื่อออนไลน์ Facebook, Instragram, Google และ Youtube เป็นต้น
  ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์อื่นๆหรือเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ

รายละเอียดงาน :

 • ทำงานกราฟิกตัดต่อวีดีโอเพื่อการโฆษณาในสื่อออนไลน์
  ดูแลงานกราฟฟิกและภาพข้อมูลสินค้าในเวปไซด์
  ถ่ายรูปสินค้าเพื่อใช้ในเวปไซด์หรือเพื่อใช้ในงานโฆษณา
  เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ (ใส่ระยะสำคัญเพื่อการผลิตภัณฑ์)

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน+ประกันสังคม+ประกันกลุ่ม(อายุงานเกิน 1 ปี)+โบนัส

จำนวน : 1 คน