JOB SEARCH

Salary (Bath) : xx,xxx

Job description :

 • ขายสินค้าและบริการให้กลุ่มลูกค้าโครงการ (มัณฑนากร-สถาปนิก)

Qualifications :

  • เพศ หญิง อายุระหว่าง 22-35 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และบุคลิกภาพดี
  • ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง รักงานขาย มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆได้ดี 
  • มีประสบการณ์งานในตำแหน่งพนักงานขายดูแลโครงการ(มัณฑนากร-สถาปนิก)อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถออกพื้นที่หน้างานได้
  • มีใบขับขี่ มีรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซด์เพื่อสะดวกในการไปพบลูกค้า
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาปริญาตรี
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

Other features consideration :

  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์อื่นๆหรือเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ

Responsibility :

  • ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท
  • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่
  • ติดตามงานโครงการ และบริหารการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท เช่น ข้อมูลงานขาย การตลาด และนโยบาย เป็นต้น
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และรายงานตรงต่อบริษัท
  • ทำงานเอกสาร เช่นใบเสนอราคา ข้อมูลแผนการขาย การนำเสนอสินค้า และสรุปรายงานการขาย
  • มีความรู้เข้าใจตัวสินค้า และบริการ สามารถนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าได้
  • สามารถเดินทาง และดูงานต่างจังหวัดได้
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  ผู้ที่ต้องการสมัคร กำหนดให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. ใบทรานสคริป
  3. Resume พร้อมรูปถ่าย
  4.  Portfolio (ถ้ามี)
  5. ใบรับรองงาน (ถ้ามี)
    มาที่ mthudsri@moodandtone.co.th แล้วแจ้งมาที่สำนักงาน +(66)25761196, + (66)819337864 ติดต่อคุณแอมป์ ในเวลาทำการ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์เพื่อรับฝึกงาน

Welfare :

 • เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+น้ำมันรถยนต์+ค่าสึกหรอ+ค่าโทรศัพท์+ประกันสังคม+โบนัส

Recruit : 1 Position

Salary (Bath) : xx,xxx

Job description :

 • Sales Support & Marketing Admin

Qualifications :

  • เพศ หญิง อายุระหว่าง 20-30 และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • ประสบการณ์ 1-5 ปี หรือยังไม่มีประสบการณ์
  • ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆได้ดี
  • ตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • วุฒิ ปวช-ปวส.-ปริญญาปริญาตรี
  • มีความสามารถในการจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

Other features consideration :

  • มีประสบการณ์งานขาย 
  • มีประสบการณ์งานในงานดูแลโครงการ (มัณฑนากร-สถาปนิก)
  • พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน เดินทางจากที่พักถึงที่ทำงานไม่เกิน 1 ชม.
  • บุคลิกภาพดี
  • สามารถออกพื้นที่หน้างานได้

Responsibility :

  • ทำงานเอกสารสำหรับงานสนับสนุนการขาย เช่นใบเสนอราคา
  • การจัดเก็บ นำเสนอข้อมูลงานขาย และการตลาด
  • ตอบลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  • ช่วยงานทีมขาย
  • มีความรู้เข้าใจตัวสินค้า และบริการและนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าได้
  • ทำงานแอดมิน และรับโทรศัพท์
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  ผู้ที่ต้องการสมัคร กำหนดให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. ใบทรานสคริป
  3. Resume พร้อมรูปถ่าย
  4.  Portfolio (ถ้ามี)
  5. ใบรับรองงาน (ถ้ามี)
    มาที่ mthudsri@moodandtone.co.th แล้วแจ้งมาที่สำนักงาน +(66)25761196, + (66)819337864 ติดต่อคุณแอมป์ ในเวลาทำการ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์เพื่อรับฝึกงาน

Welfare :

 • เงินเดือน+ประกันสังคม+โบนัส

Recruit : 1 Position

Salary (Bath) : xx,xxx

Job description :

 • ทำเอกสาร และงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย

Qualifications :

  • เพศ หญิง อายุระหว่าง 22-35 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และบุคลิกภาพดี
  • ประสบการณ์ 1-5 ปี หรือยังไม่มีประสบการณ์
  • ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆได้ดี
  • ตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาปริญาตรี
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

Other features consideration :

  • มีประสบการณ์งานในตำแหน่งพนักงานขายอย่างน้อย 1 ปี
  • พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน เดินทางจากที่พักถึงที่ทำงานไม่เกิน 1 ชม.
  • สามารถออกพื้นที่หน้างานได้
  • มีใบขับขี่ และมีพาหนะส่วนตัว
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์อื่นๆหรือเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • มีความรู้ด้านการตลาด

Responsibility :

  • ดูแลฐานลูกค้าเก่า ลูกค้าหน้าร้าน และช่วยลูกค้าโครงการบางส่วน เช่นงานโครงการที่ยังไม่มีพนักงานขายดูแล เป็นต้น
  • ตอบลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  • ติดตามงานขาย และบริหารการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • ทำงานเอกสาร เช่นใบเสนอราคา ข้อมูลแผนการขาย การนำเสนอสินค้า และสรุปรายงานการขาย
  • มีความรู้เข้าใจตัวสินค้า และบริการ สามารถนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้าได้
  • ตรวจสอบสต๊อกสินค้า และวางคิวในการจัดส่งสินค้า
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  ผู้ที่ต้องการสมัคร กำหนดให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. ใบทรานสคริป
  3. Resume พร้อมรูปถ่าย
  4.  Portfolio (ถ้ามี)
  5. ใบรับรองงาน (ถ้ามี)
    มาที่ mthudsri@moodandtone.co.th แล้วแจ้งมาที่สำนักงาน +(66)25761196, + (66)819337864 ติดต่อคุณแอมป์ ในเวลาทำการ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์เพื่อรับฝึกงาน

Welfare :

 • เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ประกันสังคม+โบนัส

Recruit : 1 Position

Salary (Bath) : -

Job description :

 • ฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา

Qualifications :

  • เป็นนักศึกษาที่ต้องฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษา
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และบุคลิกภาพดี
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • สาขาที่รับ
   • งานขาย
   • การบริหารและการจัดการ
   • การตลาดและการตลาดออนไลน์
   • ออกแบบตกแต่งภายใน
   • ออกแบบกร๊าฟฟิกดีไซน์ และ 3D visualization
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง)

Other features consideration :

 • นักศึกษาที่ต้องการสมัคร กำหนดให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. จดหมายแจ้งความประสงค์การฝึกงานจากมหาวิทยาลัย
  2. ข้อมูลระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน
  3. Resume พร้อมรูปถ่าย
  4.  Portfolio 
    มาที่ shopping@moodandtone.co.th แล้วแจ้งมาที่สำนักงาน +(66)25761196, + (66)819337864 ในเวลาทำการ เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์เพื่อรับฝึกงาน

Responsibility :

 • ทำงานให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ผู้ดูแลมอบหมายงานให้ ตามสาขาที่ศึกษาอยู่

Welfare :

 • -

Recruit : ไม่จำกัดจำนวน Position

Salary (Bath) : xx,xxx

Job description :

 • -

Qualifications :

  • เพศชาย อายุระหว่าง 22-50 ปี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แข็งแรง และบุคลิกภาพดี
  • สามารถขับรถขนส่งได้ทั้งรถกระบะและรถบรรทุกและมีใบขับขี่รถยนต์
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
  • วุฒิ ขั้นต่ำชั้น ม.3
  • มีวินัย ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ อดทน
  • ทำงานล่วงเวลาได้
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
  • อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

Other features consideration :

  • มีประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 2 ปี
  • ใช้งานกูเกิ้ลแมพได้ดี
  • ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารได้ดี
  • ถ่ายรูปมือถือได้
  • มีทักษะด้านช่างเฟอร์นิเจอร์ เช่น งานไม้ งานเชื่อม งานทำสี
  • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านงานสต๊อคสินค้า

Responsibility :

  • ส่งสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
  • ประกอบเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปและซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น
  • ดูแลควาามเรียบร้อยและจัดสินค้าในโกดังและโชว์รูม
  • ตรวจสอบสินค้าชำรุด

Welfare :

 • เงินเดือน+ประกันสังคม+โบนัส

Recruit : 2 Position